Zebrania z rodzicami

Informacja o zebraniach

Czytaj więcej!

Zebrania z rodzicami

Czytaj więcej!

Odbiór świadectw, legitymacji szkolnych i innych druków

Komunikat Dyrektora nt. wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Czytaj więcej!

Zebrania z rodzicami

inf. o zebraniu z rodzicami

Czytaj więcej!

Procedury postępowania w wypadku agresywnych zachowań uczniów

Zawiera informacje o zasadach postępowania z uczniem agresywnym, telefony pomocy

Czytaj więcej!

Akcja strajkowa nauczycieli

Czytaj więcej!