Kalendarium wydarzeń

Kwiecień 2023


21.04, piątek
Termin poinformowania uczniów klas IV liceum o ocenach końcowych- wpisy do dziennika

25.04, wtorek od 1530
Zebranie klasyfikacyjne dla klas IV liceum Decyzja o ukończeniu szkoły

28.04, piątek
Zakończenie zajęć w klasach IV Liceum

28.04, piątek od 1700
Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkoły

Maj 2023


01.05, poniedziałek
Międzynarodowe Święto Pracy

02.05, wtorek
Dzień bez nauki dla uczniów

03.05, środa
Święto Konstytucji 3 Maja

04.05 - 05.05
Dzień bez nauki dla uczniów Pisemny egzamin maturalny

08.05 - 09.05
Dzień bez nauki dla uczniów Pisemny egzamin maturalny

10.05 - 22.05
Pozostałe egzaminy wg harmonogramu OKE - pisemne, ustne wg harmonogramu dyrektora

17.05, środa
Ostateczny termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych – wpis do dziennika

18.05, czwartek
Zebrania z rodzicami wszystkich klas - powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

Czerwiec 2023


08.06, czwartek
Boże Ciało

09.06, piątek
Dzień bez nauki dla uczniów

14.06, środa
Termin powiadomienia uczniów o ocenach/oceny wpisane do dziennika lekcyjnego/

19.06, poniedziałek od 1530
Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22.06, czwartek od 1530
Zebranie Rady Pedagogicznej - podsumowanie roku 2022 / 2023

23.06, piątek od 0900
Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

24.06, sobota
Ferie letnie

Wrzesień 2023


06.09, środa od 1700
Zebrania z rodzicami