Kalendarium wydarzeń

Styczeń 2022


07.01, piątek
Dzień dodatkowo wolny - dzień bez nauki dla uczniów

11.01, wtorek od 1700
Zebrania z rodzicami wszystkich klas

17.01 - 30.01
Ferie zimowe

31.01, poniedziałek
II SEMESTR od 31.01 do 24.06.2022 r. dla klas III LO ponadgimnazjalnych do - 29.04.2022 r.

Marzec 2022


28.03, poniedziałek
Ostateczny termin powiadomienia uczniów klas IIIg liceum o przewidywanych ocenach rocznych

29.03, wtorek od 1700 do 1730
Zebrania z rodzicami wszystkich klas – powiadomienie rodziców klas IIIg liceum o przewidywanych ocenach rocznych

29.03, wtorek od 1730 do 1900
Drzwi otwarte

Kwiecień 2022


04.04 - 06.04
Rekolekcje wielkopostne

09.04, sobota od 1000 do 1300
Drzwi Otwarte II LO

14.04 - 19.04
Wiosenna przerwa świąteczna

22.04, piątek
Termin poinformowania uczniów klas IIIg liceum o ocenach końcowych

29.04, piątek
Zakończenie zajęć w klasach IIIg liceum

Maj 2022


04.05, środa
Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego PP

05.05, czwartek
Pisemny egzamin maturalny z matematyki PP

06.05, piątek
Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego PP

09.05, poniedziałek
Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego PR

18.05, środa
Ostateczny termin powiadomienia uczniów o przewidywanych ocenach rocznych

19.05, czwartek od 1700 do 1730
Zebrania z rodzicami

19.05, czwartek od 1730 do 1900
Drzwi otwarte

Czerwiec 2022


15.06, środa
Termin powiadomienia uczniów o ocenach/oceny wpisane do dziennika lekcyjnego