Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2022/2023

 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

OFERUJEMY SZEŚĆ KLAS PIERWSZYCH
 

 

1a klasa matematyczno – fizyczno – informatyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka - fizyka – informatyka

 

 

1b klasa biologiczno – chemiczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia - chemia - język angielski

 

 

1c klasa matematyczno – przyrodnicza

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka - chemia - do wyboru:
fizyka lub geografia

 

 

1d klasa medyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia - chemia - matematyka

 

 

1f klasa humanistyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski - język angielski - historia

 

 

1e klasa lingwistyczno – turystyczna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski - język angielski - geografia

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego lub francuskiego

 

Więcej informacji o profilach nauczania w roku szkolnym 2022/2023 w załaczniku.