Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” na rok szkolny 2023/2024

Opublikowano: 2023-08-23 12:16, Numer artykułu: 71098 , Autor: K.Arsoba

 

1. W ramach programu “Bydgoska Rodzina 3+” istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia z biblioteki szkolnej podręczników na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów posiadających ważną Bydgoską Kartę Rodzinną.

Aby skorzystać z tego programu należy:

a) wypełnić wniosek przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.

b) do wniosku należy dołożyć:
- wykaz potrzebnych podręczników, zawierający tytuł, autora, wydawnictwo oraz zakres (podstawowy lub rozszerzony), o użyczenie których wnioskuje rodzic / uczeń; 
- kserokopię ważnej Bydgoskiej Karty Rodzinnej.

2. Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 08 września 2023 r. 

3. Szkoła nie dokonuje zakupów podręczników wydanych wspólnie z ćwiczeniami, książek do nauki języków obcych, zeszytów ćwiczeń, kart pracy oraz testów maturalnych. 

4. Wnioski niepełne nie będą uwzględniane! 

5. Wypożyczenie wnioskowanych podręczników będzie realizowane z wykorzystaniem szkolnej bazy podręczników, a w przypadku konieczności zakupu nowych podręczników dopiero po otrzymaniu dotacji z Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

6. Wypożyczenie podręczników w ramach programu „Bydgoska Rodzina 3+” nie obejmuje uczniów, którzy korzystają z programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”.