Rekrutacja uzupełniająca

Opublikowano: 2023-07-21 08:34, Numer artykułu: 70947 , Autor: K.Arsoba

 

Nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się  24 lipca br. o godz. 12:00
Etap składania wniosków 
o przyjęcie do klasy I (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) trwa do 31 lipca br. do godz. 15.00.

 

Pozostałe etapy rekrutacji uzupełniającej również odbywają się się zgodnie z terminami podanymi w zarządzeniu Kuratora Oświaty.

  

Wzór wniosku znajduję się w załączniku.