Program PO WER


W terminie od 10 września 2019 do 9 kwietnia 2022 nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy realizują projektze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
o numerze 2019-1-PL01-KA101-061819, zatytułowany

"Na drodze do nowoczesności"

Projekt realizowany jest w ramach projektu

"Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej".

  

Cele projektu:

  • poszerzenie warsztatu pracy nauczycieli o innowacyjne narzędzia TIK,
  • efektywne korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy z uczniem,
  • doskonalenie nauczania j. obcych w szkole,
  • nadanie szkole wymiaru europejskiego.

 

W projekcie bierze udział 9 nauczycieli, a dofinansowanie, które otrzymała szkoła z programu PO WER na realizację projektu wynosi: 157 773,23 złotych.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy dzielić się

informacjami i relacjami z realizacji celów projektu

 


Pliki do pobrania: